Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Πρωτοβουλία τώρα για την υδροδότηση της Αγίας Άννας

Είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα της υδροδότησης της Αγίας Άννας παραμένει ένας εφιάλτης για τους κατοίκους της. Τα τελευταία χρόνια, η ανικανότητα των δημοτικών αρχών να το αντιμετωπίσουν συνδυάστηκε με περίεργα “παιχνίδια” των εταιριών της αιολικής βιομηχανίας, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ελικώνα. Η Επιτροπή φορέων και κατοίκων Αγίας Άννας επανήλθε στο θέμα, με πρόσφατη παρέμβασή της (19/1/2011) στο δήμο Λιβαδειάς, με συγκεκριμένη πρόταση για άμεση και θεσμική λύση του προβλήματος, μακριά από τα γνωστά αλισβερίσια με τις εταιρείες και τα ποικιλώνυμα συμφέροντα. Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε,

γνωρίζετε, ασφαλώς το σοβαρότατο χρόνιο πρόβλημα ανεπαρκούς υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας, ιδιαίτερα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα γνωρίζετε, επίσης, ότι παραμένει ημιτελές προγραμματισμένο (παλαιότερα) έργο υδροδότησης από τον αγωγό μεταφοράς νερού από το Μόρνο.

Επιτρέψτε μας να σας θυμίσουμε το ιστορικό αυτής της υπόθεσης, που χαρακτηρίζεται από την ολιγωρία και την αδιαφορία των δύο τελευταίων δημοτικών αρχών του Δήμου Κορώνειας. Ο ανάδοχος του ενταγμένου έργου (φορέας ανάθεσης η ΔΕΥΑΛ) το εγκατέλειψε το 2005. Η Δημοτική αρχή, της περιόδου 2002 – 2006, απέτυχε να εξασφαλίσει τη συνέχιση του έργου, με αποτέλεσμα να παύσει η χρηματοδότησή του και να αποδεσμευτούν τα αδιάθετα κονδύλια, στο τέλος του 2006. Η νέα Δημοτική αρχή επέδειξε ακόμη μεγαλύτερη αδιαφορία, φτάνοντας στο σημείο να πληροφορηθεί την απένταξη του έργου, μόλις, το 2008 και αφού είχε προηγηθεί η ανακίνηση του θέματος από την Επιτροπή μας. Το ίδιο έτος (2008), υποδείξαμε, στον τότε Δήμαρχο Κορώνειας, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της αποπεράτωσης του έργου από το ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013, με βάση τη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, αποδέκτης της οποίας ήταν, άλλωστε, και ο Δήμος Κορώνειας. Το αποτέλεσμα: εξέπνευσε η θητεία και της τελευταίας Δημοτικής αρχής του Δήμου Κορώνειας, χωρίς την παραμικρή ουσιαστική προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα δυνατότητα ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, την οποία θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας, αν και πιστεύουμε ότι είναι σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται σε ισχύ ανοιχτή πρόσκληση (κωδικός 54 – α.π. 8552/12.11.2010) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Στερεάς Ελλάδας, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) εθνικών πόρων, στο αντικείμενο της διαχείρισης και διανομής ύδατος (πόσιμου νερού), με κωδικό 45, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 05 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013. Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 15/11/2010 και η ισχύς της πρόσκλησης παρατάθηκε μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Κύριε Δήμαρχε,

ελπίζουμε ότι ως νέα Δημοτική αρχή θα αναλάβετε την πρωτοβουλία και θα επιδείξετε την ανάλογη πολιτική βούληση προκειμένου να προχωρήσετε, από την πλευρά σας, στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν έγκαιρα τη σχετική πρόταση, για να δρομολογηθεί η οριστική λύση ενός προβλήματος, που απασχολεί πάρα πολλά χρόνια τον οικισμό της Αγίας Άννας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποφευχθούν λύσεις εκτός θεσμικού πλαισίου, που θα στηρίζονται στη “μεγαλοψυχία” γνωστών ιδιωτικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες εξαρτήσεις και τα εύλογα ανταλλάγματα, που αναπόφευκτα θα ζητηθούν.

Αναμένουμε να μας ενημερώσετε για τις όποιες ενέργειές σας και σας υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί αίτημα συνάντησης με την επιτροπή μας, με αντικείμενο τις αιολικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του κεντρικού ορεινού όγκου του Ελικώνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: