Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Να συζητηθεί άμεσα στο δημοτικό συμβούλιο η επέκταση στο Περδικοβούνι

Τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011, κατατέθηκε το παρακάτω αίτημα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο Λιβαδειάς της επέκτασης του υφιστάμενου αιολικού πάρκου στη θέση Περδικοβούνι. Το αίτημα υπογράφουν 78 πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την Αγία Άννα. Παρατίθεται, επίσης, γράφημα με τις θέσεις παλιών και νέων ανεμογεννητριών.

Προς τον κ. πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Λιβαδειάς

Κύριε πρόεδρε,

όσοι-ες υπογράφουμε παρακάτω, δημότες και κάτοικοι του δήμου Λιβαδειάς, απευθυνόμαστε στο δημοτικό συμβούλιο, επιθυμώντας:

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ

• για το γεγονός ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2011 υπογράφηκε, από τον υπουργό ΠΕΚΑ, η α.π. οικ. 203076 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που αφορά στο έργο: “επέκταση υφιστάμενου Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 24 MW, κατά επιπλέον 24 MW, και τη λειτουργία του συνόλου του ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 48 MW, στη θέση «Περδικοβούνι», Δήμων Λιβαδειάς και Θήβας, νομού Βοιωτίας, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.”

• για το ότι στις 30 Νοεμβρίου 2011 εκδικάζεται στο Ε΄ τμήμα του ΣτΕ προσφυγή του (πρώην) δήμου Κορώνειας κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα παρακάτω υφιστάμενα έργα:

 αιολικό πάρκο, ισχύος 24 MW, στη θέση “Περδικοβούνι”

 αιολικό πάρκο, ισχύος 12 MW, στη θέση “Καλύβα” (τμήμα του ΑΣΠΗΕ, με άδεια παραγωγής 24 MW, στη θέση “Καλύβα - Τούμπα”)

 υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150 KV και γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης (με μεταλλικούς πυλώνες) 150 KV, για τη διασύνδεση του υποσταθμού με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

• για την παρέμβαση συλλογικοτήτων και πολιτών, προς το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο τα προβλήματα από τον τρόπο ανάπτυξης των αιολικών δραστηριοτήτων στο επίπεδο της περιφέρειας

ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, της ευρείας αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας στη συγκεκριμένη εξέλιξη και της λειτουργίας του δήμου Λιβαδειάς σαν φυσικού διαδόχου του (πρώην) δήμου Κορώνειας, να εισαχθούν τα παραπάνω σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου με σκοπό:
• να ληφθεί απόφαση αντίθεσης στην εκδοθείσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο της επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης στη θέση “Περδικοβούνι”

• να αναληφθούν πρωτοβουλίες νομικής αντίκρουσής της, καθώς και ενημέρωσης και ενεργοποίησης των κατοίκων της περιοχής

• να υποστηριχθεί ουσιαστικά η προσφυγή του (πρώην) δήμου Κορώνειας, ενώπιον του ΣτΕ

• να αναληφθεί πρωτοβουλία συνολικής αξιολόγησης και εκτίμησης, στο πλαίσιο ενός δημοτικού ή και διαδημοτικού χωροταξικού σχεδιασμού, των αιτήσεων κατασκευής βιομηχανικών αιολικών εγκαταστάσεων στα όρια του δήμου Λιβαδειάς και, ειδικότερα, στον κεντρικό ορεινό όγκο του Ελικώνα

• να δηλωθεί η υποστήριξη του δημοτικού συμβουλίου Λιβαδειάς στο κείμενο παρέμβασης των συλλογικοτήτων και πολιτών προς το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να τους διαβιβάσετε, ταυτόχρονα με την παρούσα αίτηση, τα παρακάτω επισυναπτόμενα υλικά:

1. Ενημερωτικό υπόμνημα της Επιτροπής φορέων και κατοίκων Αγίας Άννας και της Ομάδας πολιτών Κορώνειας

2. Κείμενο παρέμβασης συλλογικοτήτων και πολιτών προς το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

3. Διακήρυξη της Πανελλαδικής επιτροπής κατά των βιομηχανικών αιολικών εγκαταστάσεων

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

τζάμπα γράφετε. Δεν θα γίνει τίποτα και οι Α/Γούλες θα μπούνε στην θέση τους!